Απόφοιτος Φιλοσοφικής Σχολής Αθηνών/ Επόπτης Εκπαιδεύσεως/ Σύμβουλος Εκδόσεων