ΣΜΥΡΝΗ ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ

Έτος Γεννήσεως: 
1955

Τόπος Καταγωγής: 

Έτος Γεννήσεως: 
1942

Τόπος Καταγωγής: 

Έτος Γεννήσεως: 
1953

Τόπος Καταγωγής: 

Σελίδες