ΙΣΡΑΗΛ

Έτος Γεννήσεως: 
1949

Τόπος Καταγωγής: 

Έτος Γεννήσεως: 
1953

Τόπος Καταγωγής: