Σπουδές Μαθηματικό Τμήμα Παν/μίου Ιωαννίνων/ Διδάκτωρ Φυσικομαθηματικής Σχολής (Εφαρμοσμένα Μαθηματικά κ Πληροφορική)/ Επιχειρηματίας