Νότια Αφρική

ΕΘΝΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΝΟΤΙΟΥ ΑΦΡΙΚΗΣ

http://www.nahysosa.co.za/

National Association of Hellenic Youth and Student Organisations of South Africa

Ο Εθνικός Σύνδεσμος Ελλήνων Φοιτητών και Νέων Νοτίου Αφρικής είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός ο οποίος ιδρύθηκε το 1981. Η μεγαλύτερη επιτυχία του Συνδέσμου είναι η προώθηση της αλληλεγγύης μεταξύ της Ελληνικής Νεολαίας της Ν. Αφρικής.

Κατηγορία Άρθρου: