Κεντρική και Λατινική Αμερική

Ελληνική Κοινότητα Αγίου Παύλου Βραζιλίας

http://www.helenica.com.br/

Στόχος της Ελληνικής Κοινότητας Αγίου Παύλου Βραζιλίας είναι

- η καλλιέργεια των παραδόσεων, της γλώσσα και του ελληνικού πολιτισμού,

- η ενίσχυση των δεσμών μεταξύ των Ελλήνων απογόνων και των φιλελλήνων

- η συνεργασία των ελληνικών κυβερνητικών φορέων με κοινότητες της ελληνικής διασποράς

Κατηγορία Άρθρου: