Καναδάς

Ελληνική Κοινότητα Βανκούβερ

Hellenic Community of Vancouver

http://www.helleniccommunity.org

Η Ελληνική Κοινότητα Βανκούβερ ιδρύθηκε το 1927, και αποτελεί σημείο πνευματικής, πολιτιστικής και κοινωνικής συλλογής για τους Έλληνες του Βανκούβερ, αποτελώντας παράλληλα και αναπόσπαστο μέρος της ιστορίας του Βανκούβερ.

Κατηγορία Άρθρου: 

Ελληνική Κοινότητα Τορόντο

Greek Community of Toronto (GCT)

http://www.greekcommunity.org

Tel: (416) 425-2485

Η Ελληνική Κοινότητα του Τορόντο (GCT) είναι ένα κοινοτικό ίδρυμα το οποίο ιδρύθηκε το 1909, και είναι εγγεγραμμένο ως μη κερδοσκοπικός φιλανθρωπικός οργανισμός.

Κατηγορία Άρθρου: