ΜΑΓΝΗΣΙΑ

Έτος Γεννήσεως: 
1966

Τόπος Καταγωγής: 

Έτος Γεννήσεως: 
1939

Τόπος Καταγωγής: