ΜΑΝΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

Έτος Γεννήσεως: 
1929

Τόπος Καταγωγής: