ΚΟΡΙΝΘΙΑ

Έτος Γεννήσεως: 
1954

Τόπος Καταγωγής: 

Έτος Γεννήσεως: 
1939

Τόπος Καταγωγής: