ΚΑΡΔΙΤΣΑ

Έτος Γεννήσεως: 
1975

Τόπος Καταγωγής: 

Έτος Γεννήσεως: 
1952

Τόπος Καταγωγής: 

Έτος Γεννήσεως: 
1969

Τόπος Καταγωγής: