ΦΛΩΡΙΝΑ

Έτος Γεννήσεως: 
1974

Τόπος Καταγωγής: 

Έτος Γεννήσεως: 
1974

Τόπος Καταγωγής: 

Έτος Γεννήσεως: 
1938

Τόπος Καταγωγής: 

Έτος Γεννήσεως: 
1946

Τόπος Καταγωγής: 

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ