Του Χρήστου Κων. Χολέβα, Χειρούργου Οδοντίατρου

Σωτηρίου Ἰ. Μπαλατσούκα

Διδάκτορος Θεολογίας

Οἱ ἅγιοι Ἄγγελοι εἶναι δημιουργήματα καί διακρίνονται ἀπόλυτα

ἀπό τόν Θεό. Ὑπῆρχαν πρίν ἀπό τόν ἄνθρωπο καί πρίν ἀπό τή

δημιουργία τοῦ ὁρατοῦ κόσμου. Εἶναι καθαρές, νοερές καί ὑπερκόσμιες

δυνάμεις καί ὀνομάζονται ἅγιες, γιατί ἔχουν τόν ἁγιασμό ἀπό τή χάρη

πού τούς ἔδωσε τό Ἅγιο Πνεῦμα. Κατά χάρη βρίσκονται πάνω ἀπό

χρονικούς καί χωρικούς προσδιορισμούς. Στερούμενοι σωματικοῦ

βάρους εἶναι ἀεικίνητοι, αὐτεξούσιοι καί ἔλλογοι. Σάν λειτουργικά

Η μεγάλη γιορτή του Χριστιανισμού,
το Άγιον Πάσχα και ο Κατηχητικός Λόγος
του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου

του Χρήστου Κ. Βάντσο
Ομότιμου Καθηγητή Πανεπιστημίου

Το Πάσχα ήταν η μεγάλη γιορτή τoυ ιουδαϊσμού, η οποία καθιερώθηκε ως
ανάμνηση της Εξόδου που ελευθέρωσε τους Εβραίους από την αιγυπτιακή δουλεία.
Μεταγενέστερα, υιοθετήθηκε ως εορτασμός από τους Χριστιανούς αναφορικά με τη
Σταύρωση και την Ανάσταση του Ιησού Χριστού.

Λαογραφικά και Εκκλησιολογικά στοιχεία

του Χρήστου Βάντσου
Ομότιμου Καθηγητή Πανεπιστημίου

Του Παναγιώτη Α. Μπούρδαλα (καθηγητή φυσικής-πτ. θεολογίας)

Στη μετανεωτερική εποχή που πορευόμαστε και ανεξάρτητα από το πώς τοποθετείται κανείς
στα κοινωνικά ζητήματα «εφ’ όλης της ύλης», δεν μπορεί παρά να δεχτεί ότι πολιτισμός,
κοινωνικά ζητήματα και οικολογικές καταστροφές συνδέονται πια άρρηκτα σε ένα ενιαίο και
παγκόσμιο πρόβλημα. Θα τολμούσα να ισχυριστώ πως τρία υγρά της ανθρώπινης βιολογικής
ζωής συμπλέκουν άρρηκτα τον συνεκτικό ιστό πολλαπλής ενότητας και των τριών ζητημάτων,
πραγματικά και συμβολικά.

«Δέσποινα πρόσδεξαι τας δεήσεις των δούλων σου…»

Η ζωή της Πρώτης Αγίας, της Παναγίας

Από τον π. Μανώλη, ιερέα της ενορίας του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου Κατάκοιλου

Άνδρου

Στο χώρο του σύμπαντος το φαινόμενο της έκλειψης του ηλίου είναι κάτι που

συχνά συμβαίνει. Στο χώρο της χριστιανικής πίστης όμως, υπάρχει ένας ήλιος που

δεν γνωρίζει έκλειψη εις τον αιώνα. Είναι ο Ήλιος της Δικαιοσύνης, ο Χριστός! Μαζί

του λάμπει στους αιώνες και ο ήλιος της Παναγίας μητέρας Του. Και δεν μπορεί να

Όταν η έκφραση ''Άγιο Όρος'' περνάει από το μυαλό μας, η ψυχή και
το μυαλό μας γεμίζει με μυρωδιές άσματα και υπέροχη φύση. Όμως, το
Άγιο Όρος κρύβει πολύ περισσότερα από ό,τι έχουμε δει ή φανταστεί! Τα
μαγευτικά μοναστήρια, οι άγιοι πατέρες μας, σε κατάνυξη, στις προσευχές,
στις θαυματουργές εικόνες για αιώνες...

Άξιον εστί - Πρωτάτο Καρυών

Άξιον εστί - Πρωτάτο Καρυών*