Σπουδές Σχολή Νομικών κ Οικονομικών Επιστημών Α.Π.Θ./ Δικηγόρος