Σπουδές Προγραμματιστής Πολυμέσων/ Διοίκηση κ Οικονομία Τουριστικών Επιχειρήσεων (T.E.I)/ Υπεύθυνος Πωλήσεων