Σπουδές Οικονομικό Πανεπιστήμιο (ΑΣΟΕΕ)/ Επιχειρηματίας