Σπουδές Κινηματογραφική Σχολή (Κ.Ε.Α.)/ Σκηνοθέτης