Σπουδές Χημικό Τμήμα Α.Π.Θ./ Τακτικός καθηγητής της Β’ έδρας Φυσικής Α.Π.Θ.