Σπουδές Γυμναστική Ακαδημία Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης/ Προπονητής Στίβου κ Κολύμβησης/ Επιχειρηματίας