Σπουδές Γεωπονική (Ειδικότητα Γενετική κ Οικονομία στη Βιομηχανική)/ Επιχειρηματίας