Παθολόγος - Καρδιολόγος

Έτος Γεννήσεως: 
1956

Τόπος Καταγωγής: 

Έτος Γεννήσεως: 
1945

Τόπος Καταγωγής: