Οικονομολόγος

Έτος Γεννήσεως: 
1942

Τόπος Καταγωγής: 

Έτος Γεννήσεως: 
1963

Τόπος Καταγωγής: 

Έτος Γεννήσεως: 
1963

Τόπος Καταγωγής: 

Έτος Γεννήσεως: 
1943