Καθηγήτρια/ τμήμα Φιλολογίας-Ιστορίας-Αρχαιολογίας