Ιατρός Οφθαλμίατρος - Καθηγητής Οφθαλμολογίας Α.Π.Θ