Ιατρός Καρδιολόγος/ Αναπληρωτής Καθηγητής Ν. Αλεξάνδρα