Ιατρός-Ιατροδικαστής/Παιδίατρος/ Επίκουρος Καθηγητής