Ιατρός/ Επιμελητής Β' Νευρολογικής Κλινικής/ Λέκτορας/ Επίκουρος Καθητητής/ Αναπληρωτής/ Τακτικός Καθηγητής