Ιατρός (Ειδικότητα Παθολογία-Καρδιολογία)/ Δήμαρχος Σίνδου