Ιατρός-Αγγειοχειρουργός/ Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών/ Επιστημονικός συνεργάτης Β' Χειρουργικής