Επίκ. Καθηγητής Παν/μίου Αθηνών/ Πρόεδρος της Χαλυβουργικής/ Επίτιμος πρόεδρος ΕΛΟΤ