Διευθύντρια Εκπαιδ. Οργαν. Οικονομάκου/Πρόεδρος Επαγγελ/κου Επιμελητηρίου Αθηνών