Διευθυντής εταιρείας

Έτος Γεννήσεως: 
1951

Τόπος Καταγωγής: 

Έτος Γεννήσεως: 
1983

Τόπος Καταγωγής: