Διδάκτωρ Θεολογικής Σχολής (Παν/μίου Θεσσαλονίκης)/ Ομότιμος Καθηγητής