Απόφοιτος Δημόσιας Εμπορικής Σχολής / Γραμματέας Πανεπιστημίου