Απόφοιτος Ανωτέρας Σχολής Φυσικοθεραπείας (Αθήνα)/ Ιδρυτής Φυσικοθεραπευτηρίου