Αγιογράφος/ Συντηρητής Έργων Τέχνης/ Καθηγητής Αθωνιάδας Εκκλησιαστικής Ακαδημίας