ΙΜΒΡΟΣ

Έτος Γεννήσεως: 
1928

Τόπος Καταγωγής: 

Έτος Γεννήσεως: 
1941

Τόπος Καταγωγής: