ΑΠΟΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ

Έτος Γεννήσεως: 
1945

Τόπος Καταγωγής: 

Έτος Γεννήσεως: 
1949

Τόπος Καταγωγής: 

Έτος Γεννήσεως: 
1953

Τόπος Καταγωγής: 

Έτος Γεννήσεως: 
1976

Τόπος Καταγωγής: 

Έτος Γεννήσεως: 
0000

Τόπος Καταγωγής: 

Έτος Γεννήσεως: 
1951

Τόπος Καταγωγής: 

Έτος Γεννήσεως: 
1941

Τόπος Καταγωγής: