Χημικός

Έτος Γεννήσεως: 
1931

Τόπος Καταγωγής: 

Έτος Γεννήσεως: 
1956

Τόπος Καταγωγής: